Eğitim

1961 ve 1982 Anayasası Eğitim ve Öğretim Detayları 

1961 ve 1982 Anayasası Eğitim ve Öğretim Detayları Nelerdir? 1961 Anayasası, metinleri biraz daha ayrıntılı olup; eğitime ilişkin birçok maddeyi bünyesinde barındırmaktadır. Maddelerde, herkesin bilimi ve sanatı öğrenip araştırma, ilgi duyma ve bu alanlarda gelişme hakkına sahip olduğu yer almaktadır.

1961 ve 1982 Anayasası Eğitim ve Öğretim Detayları Nelerdir? Ayrıca eğitim ve öğretimin devletin gözetimi altında serbest yapıda olduğu ve çağdaş eğitim ve bilim esaslarına uymayan, bunlara aykırı eğitim kurumları açılamayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca devletin başta gelen ödevlerinden birinin de halkının eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak olduğu belirtilmiştir. İlköğrenimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu bu anayasada da belirtilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasası Eğitim ve Öğretim Detayları 
1961 ve 1982 Anayasası Eğitim ve Öğretim Detayları

Bunların dışında başarılı ve maddi açıdan yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere burs gibi çeşitli yardımın da devlet tarafından yapılacağı, özel gereksinimli öğrenciler için de gerekli tedbir ve önlemleri alarak topluma yarar getirecek adımların atılacağı, ifadelerde yer almıştır. Madde 19’da din eğitim ve öğretiminin, kişinin kendi isteğine ve küçük yaştaki öğrencilerin de velilerinin isteğine bırakıldığı ifade edilmiştir. 50. Maddede de çeşitli tarihi ve kültürel değere sahip yapıtların korunmasının devlet tarafından sağlanacağı belirtilmiştir.

1982 Anayasası

Bu anayasada yer alan konular, çok çeşitli başlıklar altında düzenlenerek her başlık detaylı şekilde açıklanmıştır. Bunları ifade etmek gerekirse öncelikli madde Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler konu başlığı altında bulunan ve 42. Maddede yer almış olan Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlığıdır. 24. Madde Din ve Vicdan Hürriyeti başlığında din eğitiminin ne şekilde olması gerektiği yer almaktadır. 27. Maddede ise bilim ve sanat hürriyeti başlığı yer almaktadır. 62. Madde yabancı ülkelerde çalışmasına rağmen Türk vatandaşı olan bireylerin eğitimleri hususunda bilgiler yer almaktadır. 130-131-132. Maddeler de Yükseköğretim kurumlarının yapısı, işleyişi ile ilgili detaylar belirtilmiştir. Madde 174’te ise Tevhid-i Tedrisat’ın koruma altına alınan bir metin olduğu hususuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlığı altında kimsenin eğitim ve öğrenimden yoksun bırakılmaması gerektiği ve bırakılamayacağı, ilköğretim kademesindeki eğitimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olarak verildiği, ihtiyacı olduğu belirlenen ve başarılı olan öğrencilere burs gibi maddi desteklerin verileceği ifade edilmektedir. Ayrıca devletin belirlemiş olduğu kurallara ve esaslara aykırı olarak usule uygun olmayan koşullarda açılan eğitim öğretim kurumlarının açılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca eğitim öğretim kurumlarında Türkçeden başka herhangi bir dilin ana dil niteliğinde okutulamayacağı ve öğretilemeyeceği de ifade edilmiştir.

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu