Teknoloji

Eğitim Öğretim Alanındaki Teknolojik Gelişmeler

Eğitim Öğretim Alanındaki Teknolojik Gelişmeler Nelerdir? Teknoloji, insan verimliliğinin yönlerini ortaya çıkaran ve işgücünün üretkenliğini artıran en önemli araç olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda teknoloji, sunduğu imkanlar nedeniyle insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş,

Eğitim Öğretim Alanındaki Teknolojik Gelişmeler Nelerdir? 21. yüzyılda da etkisini her alanda göstermeye devam etmiştir. 21. yüzyılı önceki dönemlerden ayıran temel özellik ise bu yüzyılın teknolojide hızlı değişimler yaşıyor olmasıdır. Teknolojideki bu hızlı değişimlerle birlikte teknik ve dijital araçların hayatın her alanında kullanımının arttığı dünyada artık dijital bir devrimin yaşandığı söylenebilir.

Eğitim Öğretim Alanındaki Teknolojik Gelişmeler
Eğitim Öğretim Alanındaki Teknolojik Gelişmeler

Geçmişten Günümüze Eğitim Öğretimde Yaşanan Teknolojik Gelişmeler 

Dijital devrime ayak uydurmak, toplumların teknolojik araçları talep ve ihtiyaçlarına göre doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için ülkelerin dünyadaki gelişmeleri takip etmesi ve teknoloji politikalarını güncellemesi gerekmektedir. Teknoloji politikasında gerçekleştirilen yenilikler, eğitim alanında kendini göstermektedir. Bu yenilikler sonucunda dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de bilişim teknolojilerine yatırım yapmış ve son dönemde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) gibi projeler geliştirmiştir. Ayrıca eğitim ve teknoloji ekseninde mevcut müfredat güncellenmiştir.Uzaktan eğitim sistemi de günümüzde teknoloji sayesinde var olmuştur. Bundan 100 yıl önce insanların cahiliyetten dolayı özellikle kız çocuklarını okutmak istememeleri neticesinde uzaktan eğitimin ilk örnekleri görülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda evde eğitim vermeleri için öğretmenlere para ödenmiştir.

Teknolojinin eğitim ve öğretim sistemi üzerinde gerçekleştirdiği bir diğer kolaylık ise online olarak sınavlara girilebiliyor olmasıdır. Bilindiği üzere çağımızda artık hemen her insanın bir telefonu, bilgisayarı ya da televizyonu mutlaka vardır. Bu teknolojik araçlar vasıtasıyla artık eğitim hiçbir şekilde aksaklığa uğramadan devam ettirilmektedir. Yine eğitimdeki teknolojik gelişmelere örnek verecek olursak; kara tahta diye tabir ettiğimiz eski tahtalar ve tebeşirler yerine bilgisayar ekranları ve akıllı tahtaların geldiğini görebilmemiz mümkündür.

Eğitim alanında yaşanan yakın zamanlı teknolojik gelişmelere bakacak olursak; bu konuda oldukça tartışmalı bir makale karşımıza çıkmaktadır. Bu makale, zeka ile teknoloji kullanımı arasındaki ilişkiye en ağır darbeyi indirmeyi başaran New York Times makalesidir. İçerikte, teknolojinin zeka üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu