Yaşam

Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumda Çıkarabilir?

Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumda Çıkarabilir? Kira sözleşmesi belirli süreli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer kira sözleşmesi belirli süreliğine yapılmışsa sürenin sonunda kiraya veren ihtarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi sona erdirebilir. Taraflardan biri herhangi bir şey demezse sözleşme aynı şartlarda bir sene daha uzamış sayılır. Bu şekilde sözleşme belirsiz süreli hale geldiğinden dolayı da TBK 347. maddesi gereği kiraya veren kiracıyı özel şartlar oluşmadıkça 10 yıl süreyle çıkartamaz.

Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumda Çıkarabilir? Öncelikle 10 yıllık kira süresi dolduysa uzama yılını takip eden her dönemde, uzama süresinin bitimine en az 3 ay kala bildirimde bulunarak (yazılı olması şarttır.) kiracıyı çıkartabilir. Burada genel hükümler uygulanacağı için kiracıya en az 1 ay evden çıkması için müddet tanınmalıdır.

Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumda Çıkarabilir
Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumda Çıkarabilir

Ev Sahibinin Hakları

Diğer yollar tbk devamı maddelerinde tek tek belirtilmiştir. Bu yollar ancak dava yoluyla gerçekleşmektedir. Bunlar;

-Gereksinim, yeniden inşa ve imar durumlarında Malikin eşi, altsoyu, üstsoyu veyahut kendisi için kullanması zorunluluğu hasıl olmuşsa belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise her uzama döneminin sonundan itibaren 1 ay içerisinde açılacak bir dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Yine kiracıdan kaynaklanan sebeplerle de kira sözleşmesi sona erdirilebilir. Bunlar;

-Kiracı, oturduğu evi belli bir tarihte boşaltmayı daha önce taahhüt etmiş ise bu tarihte boşaltmadığı takdirde icra dairesine başvurmak veya dava yolunu kullanmak suretiyle,

-Kiracı kira dönemleri içerisinde veyahut bir kira yılını aşan süre içerisinde kira bedelini ödememesi nedeniyle kiraya veren tarafından 2 kez tarafına ihtarda bulunulması ve temerrüde düşürülmesi halinde de yine kiraya veren ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Görüldüğü gibi belirsiz süreli sözleşmelerde genel fesih hükümleri çerçevesinde kiracı her zaman kira sözleşmesini feshedebilirken, kiraya veren kanunda yazılı özel şartlar gerçekleştiğinde veyahut kira sözleşmesinin 10 yıllık uzama yılı sonunda feshedebildiğini görüyoruz.

Her halükarda yapılacak fesih bildiriminin yazılı olması geçerlilik şartıdır. Yazılı şeklin ispat kuvveti açısından noter kanalıyla yapılması dava ve icra dairelerinde önem arz eder.

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu