Eğitim

Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Sistemi Nasıldı?

Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Sistemi Nasıldı? Eğitim daha önceden bilinen esaslara göre kişilerin duygu ve davranışlarında gelişmeler göstermeye yarayan olgular dizesi olmaktadır. Eğitim ile insanlar toplumda belli bir amaç doğrultusunda kendilerini yetiştirme sürecine girmektedir.

Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Sistemi Nasıldı? İnsan hayatında doğumundan itibaren bir eğitim sürecine girerek yeni ve farklı anlayış ve beceriler kazanmaktadır. Eğitim geniş kapsamlı bir platform olduğu için her alanda farklılıklar göstermektedir. Anlama öğrenme, kişinin kendini geliştirmesi kavramlarını içerisinde barındırmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen eğitim sistemi her alanda değişim içerisine girmektedir. Bugün Osmanlı tarihine bakıldığında bu sorular aklımıza gelmektedir.

Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Sistemi Nasıldı
Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Sistemi Nasıldı

Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Sistemi

Osmanlı Devleti döneminde eğitim; İslami temel unsurlar ile medreselerde devam etmiştir. Bu dönemde eğitim kurumları sübyan mektepleri ve Enderun tarafından yapılmaktadır. Medreseler ortaokul, lise ve üniversite eğitimi veren İslami çerçevede Müslüman öğrencilerin devam ettiği bir kurum özelliğindedir. Müslüman öğrencilerin eğitimi ulema ile İslam temelleri ile denetlenmektedir. Bu dönemin eğitim dili Arapça ve Farsça olmakla birlikte günümüze Osmanlıca dili de gelmiştir. Osmanlı’da eğitim II. Mahmut döneminde farklılıklara giderek batı tarzı girişimlerde bulunulmuştur. Islahat dönemi ile senedi ittifakı getiren II. Mahmut Askeri alanda sekban-ı Cedidi, yüksekokul alanında Mektebi Harbiye, Mektebi Tıbbiye gibi kurumları açmıştır.

Memurlara başa fes takmak, pantolon giymek uygulamalarını getirmiştir. Gayrimüslim öğrencilerin eğitim ve öğretiminde yabancı okulların açılması her zaman tartışma konusu olmuştur. İlerleyen zamanlarda Müslüman olmayan öğrencilere kendi dininin de eğitim veren okullar açılmıştır. Padişah döneminde saraylarda şehzadelerin aldığı eğitimler Şehzadegan Mektebinde olmaktaydı. Harem Osmanlı döneminde padişahın cariyeleri, çocukları ve eşleri yaşamaktaydı buraya ayrıca eğitim hane niteliğinde bakılmaktadır. Harem’de resim edebiyat, örgü, müzik matematik gibi alanlarda dersler verilmektedir. Özellikle padişah hanımı ve çocukları eğitim ve öğretime ayrı bir özen göstermektedir. Çünkü, saray adabı denilen bir kavram günümüze kadar gelmektedir. Osmanlı’da astroloji ve yıldız bilimine, matematik ve tıbbi bilimler de eserler verilmiştir. Bu dönemde eğitim kurumlarına verilen isimler lise için İdadi, ortaokul eğitimi veren kurumlara Rüştiye denilmektedir. Öğretmenlere ise müderris, hoca ve muallim isimleri verilmiştir.

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu