Finans

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? Kredi kart borçları ya da başka kurum borçları yüzünden icralık olan emeklilerin en büyük kaygısı, acaba emekli maaşıma haciz gelir mi kaygısıdır. Emekli maaşları ile geçinen emeklilerin maaşlarına haciz gelmesi söz konusu değildir ancak, emekli kendi isteği ile muvafakat verirse, krediyi çekerken maaşıma haciz gelebilir onayını verirse veya örneğin haciz için kapıya gelen avukatlara muvafakat verirse ve bunun miktarında da karşılıklı anlaşma sağlanırsa, maaştan düzenli kesintiler yapılır borç bitene kadar kesintiler devam eder.

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? Borçlu kişi emekli ise, diğer mal varlıklarına da haciz gelebilir. Haczin belirli sınırlamaları vardır mesela evine haciz gelen bir insanın olumsuz psikolojik etkiye maruz kalması söz konusudur. Bunun yanında evinde birden fazla aynı eşyalardan varsa, söz gelimi 2 adet TV varsa birine el konulabilir. 2 adet buzdolabı, bilgisayar klima vs ev eşyalarının birer adedine el konabilir. En makul yol, bu süreçlere düşmeden borcun ödenmesidir. Alacaklı taraf da inisiyatif göstererek sonuçta iyi niyetli borçluların borçlarını ödemelerinde kolaylıklar sağlayacaktır.

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi1
Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi1
Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi
Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi

Kredi Alınmış ve Ödenmemişse Maaş Haczi

Kredi bankalardan alındığında, krediyi alan emeklinin imzaladığı bazı belgeler vardır. Bu belgelerdeki şartların ışığı altında sözleşmede “borç ödenmezse maaşa el konulabilir” mealinde bir taahhüt varsa banka maaşı haczedebilir. Haciz durumu söz konusu olduğunda tüketici hukuku alanında uzman bir avukattan danışmanlık hizmeti alınırsa en akıllıca yol izlenmiş olacaktır. Bundan önce, kredi sözleşmelerinin çok dikkatli okunması ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi de kredi alan kişinin sorumluluğundadır. Ancak kredi talep edenlerin, bankalarla yaptıkları sözleşmede pazarlık gücü de kısıtlıdır. Öne sürülen şartların tamamen kabul edilmesi sürecinden sonra kredi alınması mümkün olabilmektedir. 5510 sayılı kanunun 93. Maddesi diyor ki; emekli maaşı üzerine haciz konularak kesinti yapılamaz. Ancak bunun devamı da var. Haczin yapılabilmesi için, borçlunun ( emeklinin) maaş haczi için imzalı muvafakatı gereklidir. Başka bir ifade ile kredi alınırken, sözleşmede maaşın haczi için onay veren emekli, borcunu ödemediğinde maaşın haczi gerçekleştiğinde buna itiraz edemez. Bazı bankalar, emeklilerin maaşlarının yarısını, kredi taksiti olacak şekilde ayarlar bazıları da 3’te birini aylık geri ödeme olarak planlar. Kredi alacaksanız size önerimiz, kredi geri ödeme taksitlerinin maaşınızın yarısını geçmeyecek şekilde planlanmasına dikkat etmeniz ve gücünüzün üzerinde miktarlarda kredi çekmemenizdir.

Sonuç

Kredi alırken, imzaladığınız sözleşmedeki şartlar, maaş haczini belirleyecektir. Krediyi alıp geri ödememek, büyük sorunlara yol açabilir. Sonuçta bankalar da, bir kazanç elde etmek üzere kredi verirler ve sözleşmelerini hazırlarken kendilerini sağlama alırlar. Bu yüzden sözleşmeleri dikkatle incelemeden ve şartları anlamadan sözleşmeyi imzaladığınızda, imzanız sizi bağlayacaktır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu