Eğitim

Temel Eğitimin Temelindeki Sorunlara Bakış Açısı

Temel Eğitimin Temelindeki Sorunlara Bakış Açısı! Okullarda gerçekleştirilmek için oluşturulan eğitim öğretim programları, ortaya konacak etkinliklerin durumunu, konularını ve çevre ayarlamasını ortaya koyacak nitelikte olmak zorundadır.

Temel Eğitimin Temelindeki Sorunlara Bakış Açısı! Hatta gerçekleştirilecek etkinliklere dair kullanılacak araç ile gereçlerin değerlendirilmesi teknikleri ile ulaşılacak özel ve genel amaçlara dair yöntem ve ilkelerin seviyelerinin detaylı bir yapıya sahip olarak ortaya konması gerekmektedir. Oluşturulan programlar dinamik ve esnek bir yapıya sahip olarak eğitim öğretim faaliyetlerini durağanlıktan çıkarmak zorundadır.

Temel Eğitimin Temelindeki Sorunlara Bakış Açısı
Temel Eğitimin Temelindeki Sorunlara Bakış Açısı

Programların Geliştirilmeye Olan İhtiyacı

Eldeki imkanlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde gerek uzmanların gerek okul idarecilerinin gerekse de velilerin işbirliği ile geliştirilmeye muhtaç görülmektedir. Temel eğitimle alakalı öğretim programlarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir karara varılması, zaruri bir durum gibi gözükmektedir. Konunun uzmanları ile birlikte hem okul idarecileri hem de öğretmenler bu uygulamanın geliştirilmesine doğrudan katkı suna bilmelidir. Okul programlarının dinamik bir yapıya dönüştürülmesi, sorunu ortadan kaldırmaya yetebilmektedir.

Yeterli Derecede Ders Araç Ve Gereçlerinin Olmaması

Eğitim öğretimde kullanılacak olan okullardaki ders araç ve gereçlerinin sayısal yetersizliği, temel eğitimde büyük bir sorun olarak yer almaktadır. Öğrencilerin seviyelerine göre uyarlanan ders araç ve gereçleri ile birlikte ders kitapları ve yardımcı yazılı kaynaklar, temel eğitimin bu yöndeki sorunlarını gidermeye yetecek gibi durmaktadır. Okullarda eğitim öğretimin yöntem ve ilkeleri ile çocukların gelişim seviyesine uygun ne işitsel ne de görsel ders araçları yer almaktadır.

Öğretim yönetmeliği ve programı içerisinde listelenen içlik ile laboratuvar ve diğer çalışma alanlarının önemi konusunda bilginin maddeler halinde yeterli derecede olmasına rağmen, ihtiyaca cevap verecek özellik ve nitelikte pratikte yer almaması, sorun teşkil etmektedir. Görsel ve işitsel ders araçlarının öğrenci sayısı ile eşdeğer bir şekilde sistemde bulunmaması, eğitim öğretim sisteminin kalitesi noktasında sorunlar ortaya koymaktadır.

Öğretmenlerin Nitelikli Yetiştirilme İhtiyacı

Kaliteli bir eğitim, nitelikli öğretmen ile ortaya konulabilmektedir. İyi yetiştirilmiş öğretmenler, kaliteli eğitim sisteminin en temel unsurları olarak gözükmektedir. Öğretmenlerin gerek pedagojik formasyon gerek özel alan gerekse de genel kültür noktasında köklü tedbirlerin alınarak yetiştirilmesi, nitelikli öğretmen yetiştirme noktasında atılacak adımlar olarak gösterilmektedir. Ayrıca yapılacak girişimlerin öğretmen yetiştirme noktasında bütünlük sağlaması ve hemen her seviyede öğretmenin yetiştirilmesi gibi sonuçlar doğurmaktadır. Eğitim fakültelerinde okuyan öğrenciler arasında yetenekli öğretmen adayları seçilmesi, sorunu ortadan kaldırmaya edebilmektedir.

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu